Print

Visi & Misi Jabatan

Visi

Menjadi agensi pengurusan Dewan Undangan Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan yang terunggul.

 

Misi

Mengurus dan mentadbir hal ehwal Dewan Undangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan dengan cekap dan berkesan kearah pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat.