MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA
DEWAN UNDANGAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
YANG KEEMPAT BELAS [PERASMIAN SIDANG DEWAN]
PADA : 16 APRIL 2020 (KHAMIS)
 
HANSARD 16 APRIL 2020