pertanyaan majlis mesyuarat kerajaan hubungi majlis mesyuarat kerajaan maklumbalas majlis mesyuarat kerajaan peta laman majlis mesyuarat kerajaan
utube majlis mesyuarat kerajaan facebook majlis mesyuarat kerajaan

  Terma & Syarat

  Terma dan Syarat
  Dibawah adalah syarat-syarat penggunaan laman web serta hak kewajipan anda semasa mengakses atau mennggunakan laman web ini. Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan. Penggunaan atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.

  Had Tanggungjawap
  Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab keatas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian yang tidak ketara akibat daripada :
  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini.
  2. Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi laman web ini.
  3. Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran data.
  4. Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini.
  5. Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.

  Pautan
  Kami boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawap keatas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan lain yang disediakan dilaman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami bertanggungjawap secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau di percayai sebagai sebabnya atau dikaitankan dengan penggunaan atau pergantungan keatas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan menerusi laman atau sumber tersebut.

  Penamatan
  Kami boleh menamatkan akses anda kemana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis dan berkuat kuasa serta-merta. Kami boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa, kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga diatas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

  Perubahan Kepada Syarat-syarat Perkhidmatan
  Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan web, dimana kami mendapati perlunya untuk mengubah,mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah di persetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

  Pengubahsuain Kepada Perkhidmatan
  Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan sebahagian daripada perkhidmatan sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa, kami tidak bertanggungjawap kepada anda atau mana-mana pihak ketiga diatsa sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

  Umum
  Tajuk-tajuk yang digunakan dibawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambil kira dalam tafsiran syarat-syarat ini. Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah disisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang tau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain tidak akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.

  © 2024 Hak Cipta Pejabat Dewan Undangan Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman.

  Please publish modules in offcanvas position.

  Laman Web ini sesuai dilayari pada pelayar web Internet Explore II, Google Chrome 35, Firefox 35 ke atas dan resolusi terbaik adalah 1024 x 768 ke atas.

  | Terma & Syarat | Dasar Privasi & Keselamatan | Penafian | W3C | Peta Laman | Portal MyGOVERMENT